logo

สร้างแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี Map API

สร้างแอปพลิเคชันแผนที่ของคุณ ด้วยแผนที่ (Maps), สถานที่ (Places), การค้นหาเส้นทาง (Routing), จราจร (Traffic) ที่ธุรกิจใหญ่ ๆ เลือกใช้

map application

Longdo Map for Business

ค้นหา Map APIs และ Service APIs

Map API2

แสดงผลแผนที่ด้วยรูปแบบ Raster Tiles ให้สามารถทำ Map Cache ภาพแผนที่ เพื่อเรียกได้อย่างรวดเร็ว

Map API2

Map API3

แสดงผลแผนที่ด้วยเทคโนโลยี Vector Tiles เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของท่าน น่าดึงดูดมากยิ่งขึ้น เช่น การแสดง 3D, Cluster Marker, Heatmap

Map API3

Place

ดึงข้อมูลสถานที่ด้วยความฉลาดของระบบ ค้นหา เช่น คำพ้องเสียง (Soundex), แนะนำและค้นหา (Suggest and Search) และ ค้นหาแบบ Smart Search

Place

Route

การค้นหาเส้นทางแบบหลากหลายโหมด เช่น การค้นหาเส้นทางในอนาคต (Forecast Routing), การค้นหาขอบเขตการเดินทางที่ไปถึง (Coverage Area Calculation)

Route

Data as a service

ให้บริการข้อมูลที่ตอบโจทย์ เช่น ข้อมูลคาดการณ์ประชากร (Population API)

Data as a service

เริ่มต้นใช้งานฟรีได้ทันที

เป็นแผนที่อันดับหนึ่ง ในเรื่องความคุ้มค่า การใช้งานสัมพันธ์กับราคา

map online
logo

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 407 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

tel

+66 2108 1790

fax

+66 2163 2878

แพลตฟอร์ม


©2023 Longdo.COM , Metamedia Technology Co., Ltd