Longdo Map API version 3 คือบริการแผนที่ออนไลน์สำหรับงานพัฒนาแพลตฟอร์ม รูปแบบการแสดงผล Vector tiles ผ่านการเรียกใช้ JavaScript API (Application Program Interface) หรือพัฒนาร่วมกับแอปพลิเคชันมือถือโดยใช้ Mobile SDK (Software Development Kit) ซึ่งเพิ่มพลังในการแสดงผลข้อมูลแผนที่บนเว็บแอปพลิเคชันของคุณได้มากขึ้น

ฟังก์ชันแผนที่หลากหลาย

Vector tiles

แผนที่พื้นฐานที่รวดเร็ว

เทคโนโลยี Map API รูปแบบ vector tiles ที่สวยกว่าเดิม ลื่นกว่าเดิม ฟังก์ชันมากมาย เช่น รองรับการแสดงผลแผนที่ 3 มิติ, หมุดเคลื่อนไหว (animation) คู่มือพัฒนา

Heatmap

รวมกลุ่มพิกัดแบบความหนาแน่น

แสดงผลข้อมูลพิกัดจำนวนมากด้วยระดับความหนาแน่นของข้อมูลในพื้นที่นั้น ๆ โดยที่มีจะมีการแสดงสีตามระดับความหนาแน่นของข้อมูลที่พบในพื้นที่นั้น ๆ

Map 3D

แสดงข้อมูล 3D

การเพิ่มวัตถุสามมิติลงไปบนแผนที่ จะช่วยให้เข้าใจข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้มากขึ้นในบางกรณี เช่น ตำแหน่งของร้านค้า, ตึกสูง

เริ่มต้นใช้งานฟรีได้ทันที

เป็นแผนที่อันดับหนึ่ง ในเรื่องความคุ้มค่า การใช้งานสัมพันธ์กับราคา

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 407 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66 2108 1790

+66 2163 2878

แพลตฟอร์ม


©2023 Longdo.COM , Metamedia Technology Co., Ltd