Data as a Service (DaaS)

ชุด API ที่ให้บริการข้อมูลที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์กับการวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลต่าง ๆ

ฟังก์ชันแผนที่หลากหลาย

Population API

คาดการณ์ประชากร

คาดการณ์ประชากร เพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์พื้นที่ธุรกิจ

เริ่มต้นใช้งานฟรีได้ทันที

เป็นแผนที่อันดับหนึ่ง ในเรื่องความคุ้มค่า การใช้งานสัมพันธ์กับราคา

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 407 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66 2108 1790

+66 2163 2878

แพลตฟอร์ม


©2023 Longdo.COM , Metamedia Technology Co., Ltd