ชุด API ที่เกี่ยวกับการค้นหาเส้นทางในประเทศไทย ที่มีหลากหลายโหมดให้นักพัฒนาเลือกใช้ เช่น ทางหลัก, หลบรถติด, เดินทางสาธารณะ, ขึ้นทางด่วน ฯลฯ อีกทั้งยังมี API รูปแบบที่ลึกกว่า ฉลาดกว่า เหมาะสมกับทุกธุรกิจ

การค้นหาเส้นทางที่ตอบโจทย์

Forecast Routing API

การค้นหาเส้นทางในอนาคต

การคำนวณค้นหาเส้นทางในอนาคต โดยใช้ข้อมูลจราจรย้อนหลังมาคำนวณด้วยปัจจัยหลายอย่าง เพื่อให้ระบบของคุณวางแผนการค้นหาเส้นทางได้แม่นยำขึ้น

Distance Matrix API

การค้นหาเส้นทางแบบหลายจุด

การคำนวณค้นหาเส้นทางแบบหลายจุดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก (ไม่เกิน 25 จุด) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สามารถนำไปใช้ต่อได้ ไม่ต้องยิง API ซ้ำให้เสียเวลา

Coverage Area Calculation

การค้นหาขอบเขตการเดินทางที่ไปถึง

การหาขอบเขตเส้นทางที่ครอบคลุมตามที่กำหนด เลือได้ในรูปแบบเวลาและระยะทาง เช่น หากเปิดสาขาร้านใหม่ที่ตำแหน่งนี้ ขอบเขตที่ให้บริการถึงจะเป็นแบบใด

Route Planning

การค้นหาเส้นทางแบบจัดลำดับหลายจุด

API สำหรับการวางแผนเส้นทางที่ดีที่สุดเมื่อมีพิกัดจำนวนมาก ๆ คืนผลลัพธ์เป็นลำดับของพิกัดที่เหมาะสำหรับใช้วางแผนเส้นทางส่งของ

เริ่มต้นใช้งานฟรีได้ทันที

เป็นแผนที่อันดับหนึ่ง ในเรื่องความคุ้มค่า การใช้งานสัมพันธ์กับราคา

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 407 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66 2108 1790

+66 2163 2878

แพลตฟอร์ม


©2023 Longdo.COM , Metamedia Technology Co., Ltd