Longdo Map API version 2 คือบริการแผนที่ออนไลน์สำหรับใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชั่นรูปแบบแสดงผล Raster tiles เรียกได้ผ่านการเรียกใช้งาน JavaScript API (Application Program Interface) ที่สามารถปรับเปลี่ยนแปลงการแสดงผลของแผนที่ได้หลากหลาย เช่น เปลี่ยนภาพพื้นหลัง (base map), ซ้อนชั้นภาพข้อมูล (layer)

ฟังก์ชันแผนที่หลากหลาย

Raster tiles

แผนที่พื้นฐานที่รวดเร็ว

สร้างแผนที่ออนไลน์ของธุรกิจของคุณ ด้วยเทคโนโลยี Map API รูปแบบ raster tiles ที่มีความรวดเร็ว ตอบโจทย์ในทุกธุรกิจ ฟังก์ชั่นครบถ้วน เช่น ปักหมุด, วาดเส้น, แสดงชั้นข้อมูล ฯลฯ คู่มือพัฒนา

Geometry

วาดรูปทรงได้หลายแบบ

รูปทรงต่าง ๆ ที่สามารถวางบนแผนที่ Map API ได้ เช่น จุด, เส้นตรง, เส้นโค้ง, วงกลม และรูปหลายเหลี่ยม พร้อมใส่รายละเอียด popup ที่นักพัฒนาต้องการได้อย่างอิสระ

เริ่มต้นใช้งานฟรีได้ทันที

เป็นแผนที่อันดับหนึ่ง ในเรื่องความคุ้มค่า การใช้งานสัมพันธ์กับราคา

บริษัท เมตามีเดีย เทคโนโลยี จำกัด

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 4 ห้อง 407 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

+66 2108 1790

+66 2163 2878

แพลตฟอร์ม


©2023 Longdo.COM , Metamedia Technology Co., Ltd