Longdo Map - News

LongdoMap Mac Widget

Posted on Thu, 03-Jan-2008 12:29

LongdoMap Mac Dashboard Widget

LongdoMap Widget ช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน Longdo Map สำหรับผู้ใช้ Mac มากขึ้น ในลักษณะคล้ายกับ LongdoDict Widget ของโครงการ Longdo Dictionary

Nu Raster Map 2.0

Posted on Sat, 15-Dec-2007 12:13

เมตามีเดีย เทคโนโลยี ร่วมกับ นูแมพ เปิดให้ใช้ข้อมูลภาพแผนที่รุ่นใหม่ Nu Raster Map 2.0 ในบริการ Longdo Map แล้ว โดยถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้า (Nu Raster Map 1) รุ่นนี้จะมีข้อมูลถนนรวมถึง POI มากกว่าเดิมถึงประมาณ 4 เท่าตัว และมีการแ

Longdo Map Mobile 0.3

Posted on Wed, 24-Oct-2007 02:24

Longdo Vote Map

Posted on Tue, 21-Aug-2007 02:49

เชิญชมผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2550 ในอีกรูปแบบหนึ่ง บนแผนที่ Longdo Map โดยรายละเอียดจะแสดงแยกเป็นรายจังหวัด (อ้างอิงข้อมูลจากผลคะแนนประชามติแยกรายภาค-รายจังหวัด (ไม่เป็นทางการ) จาก

New Feature: Print out

Posted on Sun, 12-Aug-2007 02:44

นอกเหนือจากดูภาพแผนที่บนจอ, ท่านสามารถสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้แล้ว ขั้นตอนเพียงท่านลากแผนที่ และซูมไปยังบริเวณที่ต้องการ หลังจากนั้นให้กดเมาวส์ปุ่มขวา และเลือก Print Map โดยจะมีสองแบบ คือ

  • A4 landscape สำหรับพิมพ์ตาม

New Feature: MM Map API

Posted on Thu, 31-May-2007 02:56

เปิดบริการ MM MAP API ขั้นทดลองครับ สำหรับผู้ใช้สนใจจะนำแผนที่ในลักษณะคล้ายๆ กับ Longdo Map ไปแปะบนเว็บของตนเอง

New Feature: Map Snippet

Posted on Thu, 31-May-2007 12:44

ท่านที่เคยมีปัญหาไม่อยากวาดแผนที่ที่จะชี้ตำแหน่งไปยังหน่วยงานของท่าน หรือ จุดนัดพบ, feature ใหม่ของ Longdo Map อาจจะช่วยท่านได้ครับ Map Snippet ขั้นตอนการใช้งาน

วิดิโอแนะนำการใช้งาน Longdo Map

Posted on Fri, 18-May-2007 05:36

สำหรับท่านที่สนใจลองดูว่า Longdo Map ทำอะไรได้บ้าง ทางเราได้พัฒนาวิดิโอแนะนำการใช้งาน Longdo Map (เป็น Flash ต้องติดตั้ง Adobe Flash Player Plugin ก่อน) ตามรายการดังนี้ครับ

แผนที่ประเทศไทยจาก NuMap รุ่น 1.0 BETA

Posted on Sun, 15-Apr-2007 04:08

เชิญทดสอบแผนที่ประเทศไทยจากบริษัท NuMAP จำกัด รุ่น 1.0 BETA.

Longdo Map Mobile Edition รุ่นทดสอบ 0.1

Posted on Fri, 13-Apr-2007 02:15

เชิญทดสอบซอฟต์แวร์ Longdo Map Mobile Edition สำหรับใช้งานโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์พกพาที่สนับสนุน Java J2ME รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://map.longdo.com/m

Syndicate content