Longdo Map - News

Longdo Map เพิ่มข้อมูลป้ายและสายรถเมล์ ขสมก. กรุงเทพ

Posted on Sat, 10-Feb-2018 03:21

Longdo Map บริการแผนที่ออนไลน์สัญชาติไทย (ไม่ใช่กูเกิ้ล) เพิ่มข้อมูลป้ายรถโดยสารประจำทาง ขสมก. รวมถึงสายรถเมลที่ผ่านป้ายนั้นๆ ในระบบ โดยมีข้อมูลกว่า 5,000 ป้ายหยุดรถ และ 457 สายรถประจำทาง ขสมก. ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

Longdo Map 2015 : ปรับโฉมหน้าเว็บ + ออกซอฟต์แวร์สำหรับ iOS และ Android

Posted on Tue, 16-Jun-2015 08:37

หลังจากห่างหายไปพักใหญ่ Longdo Map (ลองดูแมพ) มีการอัพเดทในรอบกลางปี 2015 ดังต่อไปนี้

Longdo Map จับมือ GISTDA ร่วมเผยแพร่ภาพดาวเทียมไทยโชติ (THEOS)

Posted on Fri, 31-Jan-2014 08:30

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.) หรือ GISTDA ร่วมมือกับ Longdo Map ในการเผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชติ หรือ THEOS ที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าของเอง ผ่านเว็บไซต์ Longdo Map โดยประชาชนสามารถเปิดดูได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

MM Map API จะปรับใช้แผนที่โลกเป็น default

Posted on Tue, 02-Aug-2011 09:59

สำหรับนักพัฒนาที่ใช้ MM Map API, สำคัญ

MM Map API จะเปลี่ยนไปใช้แผนที่โลก (EPSG 3857) เป็น default ในวันที่ 1 ต.ค. 2554 จากเดิมที่ค่า default จะเป็นแผนที่ประเทศไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ อาจจจะกระทบหรือไม่กระทบกับ web application ของท่าน

Longdo Map แจกโปสเตอร์แผนที่ประเทศไทย 2554 ฟรี

Posted on Tue, 21-Jun-2011 04:01

Longdo Map แจกโปสเตอร์แผนที่ประเทศไทย 2554 ฟรี ปีนี้เป็นภาพแผนที่ภูมิประเทศ (Terrain) แสดงเทือกเขาและแหล่งน้ำ สนใจขอรับด่วน ขอก่อนได้ก่อน หมดแล้วหมดเลย ดูรายละเอียด http://map.longdo.com/freeposter

Longdo Map Lite แผนที่ฉบับเบา

Posted on Tue, 10-Aug-2010 04:34

เชิญทดลองใช้งาน Longdo Map Lite เว็บแผนที่ประเทศไทยฉบับเบา เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการดูแค่แผนที่ ไม่ต้องการ log in หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ ที่มีใน Longdo Map

แจกฟรี โปสเตอร์แผนที่กรุงเทพ 2552

Posted on Tue, 16-Jun-2009 08:40

Longdo Map แจกฟรี Longdo Map 2552 แผนที่กรุงเทพฯ ขนาด A1 4 สีสวยงาม พร้อมเส้นทางรถไฟฟ้าในอนาคต 10 สาย เหมาะสำหรับไว้ดูทั่วไป หรือ แปะผนัง/ข้างฝา โดยเราจะส่งทางไปรษณีย์ มีจำนวนจำกัด มาก่อนได้ก่อน หมดแ

แผนที่โหมดผสม (Hybrid)

Posted on Tue, 16-Jun-2009 08:59

Longdo Map เปิดให้บริการแผนที่โหมดผสม หรือ Hybrid โดยเป็นการนำแผนที่ถนนและสถานที่ของ Longdo Map มาซ้อนบนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของ Google Maps จะเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการดูภาพดาวเทียมควบคู่ไปด้วยกับแผนที

"/m" หน้าแผนที่แบบเบา

Posted on Mon, 01-Jun-2009 01:07

Longdo Map เปิดหน้า Longdo Map Mobile Page หรือ http://map.longdo.com/m เป็นหน้าแผนที่แบบภาพนิ่ง ไม่มี JavaScript หรือ HTML/CSS ซับซ้อน

Syndicate content