Longdo Map - News

แผนที่โหมดผสม (Hybrid)

Posted on Tue, 16-Jun-2009 08:59

Longdo Map เปิดให้บริการแผนที่โหมดผสม หรือ Hybrid โดยเป็นการนำแผนที่ถนนและสถานที่ของ Longdo Map มาซ้อนบนแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของ Google Maps จะเหมาะกับการใช้งานที่ต้องการดูภาพดาวเทียมควบคู่ไปด้วยกับแผนที่ปกติ

วิธีใช้: กดตรงคำว่า Hybrid บนเมนู หรือ เข้าตรงที่หน้า http://map.longdo.com/hybrid

ตัวอย่างหน้าจอ