Longdo Map - News

Longdo Map 2015 : ปรับโฉมหน้าเว็บ + ออกซอฟต์แวร์สำหรับ iOS และ Android

Posted on Tue, 16-Jun-2015 08:37

หลังจากห่างหายไปพักใหญ่ Longdo Map (ลองดูแมพ) มีการอัพเดทในรอบกลางปี 2015 ดังต่อไปนี้

  • หน้าปรับหน้าตาใหม่ โดยลดเนื้อหาที่ไม่จำเป็นในหน้าแรกออกให้ดูโล่งและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ ยังมีอยู่เหมือนเดิม เพียงแต่ย้ายเข้าไปในเมนู หรือ ปุ่มต่างๆ ไม่ให้รกตา กวนใจผู้ใช้


  • ออกซอฟต์แวร์ Longdo Map สำหรับ iOS มีฟีเจอร์ดูแผนที่ ค้นหาสถานที่ ดูรายละเอียดรอบๆ ตัว ใส่รูป ดูแผนที่ดาวเทียม/จราจร ฯลฯ ดาวน์โหลดได้จาก App Store (แอพนี้จะเป็นตัวทดแทนแอพ Longdo Mobile เดิม ซึ่งจะถูกถอดออกจาก App Store ในเวลาอันใกล้)


  • ออกซอฟต์แวร์ Longdo Map สำหรับ Android มีฟีเจอร์ดูแผนที่ ค้นหาสถานที่ ดูรายละเอียดรอบๆ ตัว ดาวน์โหลดได้จาก Play Store


Longdo Map เป็นบริการแผนที่ออนไลน์สัญชาติไทยที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2006 โดยเน้นการให้บริการสำหรับองค์กร โดยมีผลิตภัณฑ์ Longdo Map API ที่มีทั้งรุ่น JavaScript และ Mobile SDK สำหรับ iOS และ Android มีให้บริการทั้งแบบ Online และเป็นอุปกรณ์ไปติดตั้งที่ลูกค้าเลย เรียกว่า Longdo Map Box โดยมีความตั้งใจที่จะให้มีผลิตภัณฑ์ด้านแผนที่และ GIS ที่เน้นใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยคนไทย และ ซอฟต์แวร์ open source เพื่อให้เป็นทางเลือก นอกเหนือจากซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ต่างๆ ในท้องตลาดซึ่งมักมาจากต่างประเทศ และ มีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง


Longdo Map ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูลแผนที่จาก NuMAP ในส่วนของแผนที่ถนน และ GISTDA ในส่วนภาพดาวเทียม ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้