Longdo Map - News

New Feature: Print out

Posted on Sun, 12-Aug-2007 02:44

นอกเหนือจากดูภาพแผนที่บนจอ, ท่านสามารถสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้แล้ว ขั้นตอนเพียงท่านลากแผนที่ และซูมไปยังบริเวณที่ต้องการ หลังจากนั้นให้กดเมาวส์ปุ่มขวา และเลือก Print Map โดยจะมีสองแบบ คือ

  • A4 landscape สำหรับพิมพ์ตามแนวนอน
  • Booklet สำหรับพิมพ์ออกมาแบบให้พับใส่กระเป๋าเสื้อได้ โดยมีหลายความละเอียดในแผ่นเดียว
ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นไฟล์นามสกุล PDF (เปิดได้ด้วย Adobe Acrobat Reader) และสามารถสั่งพิมพ์ออกเครื่องพิมพ์ได้

หมายเหตุ: ขณะนี้ยังพิมพ์ได้แต่ภาพพื้นแผนที่, จุดตำแหน่งสถานที่ (POI) ยังไม่สามารถพิมพ์ได้

ความคิดเห็น

naipoll's picture

น่าจะพิมพ์รายละเอียดจุดตำแหน่งบนแผนที่ได้เพราะว่าเป็นประโยชน์ในการเดินทางอย่างมาก

pattara's picture

แก้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ

จักรพงศ์ เต็มศรีสุข's picture

ตัววัดระยะทางหายไปไหนครับ ถ้าจะวัดระยะทางควรทำไงขอบคุณครับ (ไม้บรรทัดหายไป)

kuekue's picture

ดูเหมือนจะปริ้นได้ แต่ไม่มีหมุดปัก มาร์คตำแหน่งที่อยู่หรือป่าวครับ ผมไม่แน่ใจว่าผมใช้ผิดหรือป่าวนะครับ