เพิ่มตำแหน่งในแผนที่

ท่านสามารถเพิ่มตำแหน่งสถานที่ใหม่ๆ ลงบนแผนที่ได้ โดยการกดเมาวส์ปุ่มขวา ตรงจุดที่ต้องการจะเพิ่มสถานที่ใหม่ แล้วกรอกรายละเอียดของสถานที่นั้นๆ ลงในฟอร์มที่ปรากฎขึ้น. หลังจากที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว, สถานที่ของท่านจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลของ Longdo Map

 Add new location