Tour - นำเที่ยว Longdo Map

Longdo Map เป็นแผนที่กรุงเทพฯ(ในขณะนี้)ออนไลน์ซึ่งดูได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

  • ไม่ต้องการ Plug-in เช่น Java, Flash, SVG ฯลฯ ติดตั้งให้ยุ่งยาก ต้องการแค่เบราเซอร์เช่น Internet Explorer หรือ Firefox ที่ใช้ JavaScript ได้เท่านั้น
  • ลากดู, ซูมดู สถานที่ที่สนใจด้วยเมาส์ หรือใช้คีย์บอร์ดก็ได้
  • ค้นหาชื่อสถานที่, ถนน ฯลฯ พร้อมการแสดงผลบนแผนที่
  • ดูข้อมูลเฉพาะของจุดที่สนใจ
  • ต้องการเพิ่มจุดเฉพาะของตัวเอง? ได้ - สมัครสมาชิกและเพิ่มจุดที่ตัวเองสนใจ
  • ดูแผนที่ดาวเทียมด้วย Google Map ประกอบ

แผนที่ Longdo ทำอะไรได้เหมือนกับแผนที่อิเล็คทรอนิกส์อื่นๆทั่วไป แต่มีความพิเศษที่ใช้ได้จากอินเทอร์เน็ตและไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรพิเศษเพิ่มเติม และเพราะว่าเป็นแผนที่บนอินเทอร์เน็ตจึงทำให้ความสามารถของแผนที่ Longdo ขยายต่อได้เรื่อยๆแล้วแต่ idea ที่มี

ความคิดเห็น

tik_wangrug's picture

ก็ดีครับแผนที่ ผมก็เพิ่งจะลองใช้ ถือว่าดีครับ

socretis's picture

  ผมเข้ามาใช้แล้ว ไม่สามารถใช้ได้ครับ เนื่องจากไม่มีอะไรแสดงขึ้นมาเลย จอว่างเป็นสีขาวหมด  มีแต่หัวข้อเมนูที่แสดงขึ้นมา ภาพแผนที่ไม่แสดงขึ้นมาครับ

pattara's picture

browser อะไรครับ ไม่ทราบรบกวนช่วยแปะ screenshot ขึ้นมาให้ดูหน่อยได้ไหมครับ

jkaewkeeree's picture

จะพิมพ์แผนที่ออกทางเครื่องพิมพ์ทำไงครับ

pattara's picture

กดปุ่มขวาบนพื้นแผนที่ แล้วเลือกจากเมนู พิมพ์แผนที่ (A4) ครับ