ค้นหาสถานที่

กรอกคำที่ต้องการหาในช่องค้นหา คำที่กรอกจะเป็นอะไรก็ได้เช่น ชื่อสถานที่, ถนน, ชื่อตึก ฯลฯ บริเวณข้างล่างช่องค้นหาจะแสดงผลการค้นหาเป็นชื่อที่หาเจอ พร้อมกับแสดงตำแหน่งเหล่านั้นบนแผนที่

 

ถ้าเอาเมาส์ไปจ่อที่จุดก็แสดงชื่อของนั้นๆ หรือถ้าคลิกที่จุดบนแผนที่ก็จะแสดงรายละเอียดของสถานที่นั้นๆ

ถ้าคลิกที่ผลการค้นหาก็จะแสดงรายละเอียดของสถานที่ที่คลิกบนแผนที่เช่นกัน คลิกที่เครื่องหมาย + จะทำให้แผนที่ขยายใหญ่เห็นชัดขึ้นพร้อมแสดงรายละเอียด
หลังจากแสดงผลการค้นหาแล้วจะใช้เมาส์ลาก, ซูม จุดที่ที่เป็นผลของการค้นหาก็จะแสดงอยู่อย่างนั้น