แสดงภาพถ่ายดาวเทียม

ท่านสามารถกดดูภาพถ่ายดาวเทียมได้ (ใช้บริการของ Google Map) โดยให้กดตรงลิงค์ ภาพดาวเทียม บนเมนู bar มุมบนซ้าย, หน้าเว็บจะแสดงภาพถ่ายดาวเทียม ตำแหน่งจุดกลางเดียวกันกับภาพแผนที่ที่ท่านดูอยู่ก่อน

Satellite images by Google Map