วิดิโอแนะนำการใช้งาน Longdo Map

ใส่เพิ่มเป็น 7 ตอนแล้วครับ ผู้ที่สนใจโปรดกดดูได้ที่ tutorial-videos ครับ

ขอขอบคุณน้องนักศึกษาฝึกงานจาก SIIT ช่วงฤดูร้อนปี 2550 สำหรับผลงานนี้ครับ