ผมอยากเซฟแผนที่ไว้ดูOfflineให้เหมือนดู Online ได้ไหมครับ อย่างน้อยเวลาเดินทางก้ออยากจาดูแผนที่ในโนตบุคก้อยังดีครับ

ผมอยากเซฟแผนที่ไว้ดูOfflineให้เหมือนดู Online ได้ไหมครับ อย่างน้อยเวลาเดินทางก้ออยากจาดูแผนที่ในโนตบุคก้อยังดีครับ เพราะผมไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนอกสถานที่ได้ครับ

pattara's picture

ใช้บริการ Print Out นี่พอแก้ปัญหาได้ไหมครับ

http://map.longdo.com/printout