แก้ไขชื่อถนนรอดบุญผิด เป็นถนนหุตางกูร และถนนพิศาลภพ เป็นถนนปานุราช

ถนนรอดบุญผิด บางช่วงหลายช่วง  เป็นถนนหุตางกูร

และถนนพิศาลภพ  ที่เชื่อม ถ.มหาราช กับ ถ.อุตรกิจ  เป็นถนนปานุราช