save แผนที่ไม่เห็นจะได้เลย มีตัวหนังสือติดมาเต็มไปหมด

เอาไปใช้งานไม่ได้เลยพยายามอยู่นานมากเลยค่ะ

อยากได้แผนที่บริเวณบ้านไปใช้งาน ต้องทำยังไงคะ

หรือทำไว้ให้เลื่อนไปมา ดูได้อย่างเดียว

pattara's picture

เนื่องจากเว็บใช้เทคโนโลยี JavaScript/AJAX ในการแสดงผลจึงไม่สามารถ save ได้ด้วยวิธีปกติ (File/Save Page As) ใน browser ได้ครับ.

สำหรับกรณีที่ต้องการ print out แผนที่เฉพาะส่วนออกไปใช้งาน เรากำลังจะมีบริการ print out ครับ โปรดอดใจรอสักครู่.

kindness's picture

สู้ต่อไปครับWink

pattara's picture

เชิญทดสอบบริการใหม่ พิมพ์ภาพแผนที่ Longdo Map ได้นะครับ ขั้นตอนมีดังนี้

  1. กดเมาวส์ปุ่มขวาบนพื้นแผนที่ ณ ตำแหน่งที่ต้องการพิมพ์
  2. เลือก "Print Map (A4 lanscape)" หรือ "Print Map (Booklet)"
  3. รอสักครู่จะได้ ภาพแผนที่เป็น PDF file แสดงใน browser ซึ่งท่านสามารถสั่งพิมพ์ได้ตามสะดวก