วิธีการแก้ไขหมุดที่ปักไปแล้ว

ปักหมุดสถานที่คลาดเคลื่อนไปหน่อย จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับ

ขอบคุณครับ

pattara's picture

เข้าไปหน้ารายละเอียดสถานที่นั้นๆ (เช่น http://map.longdo.com/p/A10000001/) แล้วกด tab "Edit" จะสามารถแก้รายละเอียดของสถานที่นั้นๆ ได้ครับ ซึ่งตำแหน่ง latitude, longitude จะอยู่ในพับ "Location" กดให้มันแผ่ออกมาก็จะเห็นครับ