กล้องแยกราชประสงค์บน iPhone ไม่มีภาพ

pattara's picture

มันเป็นข้อมูลที่ไปเชื่อมโยงมาจากทาง NECTEC น่ะครับ (ซึ่งก็ไปเชื่อมมาจากแหล่งข้อมูลอีกที เช่น ตำรวจ, กทม., สนข., กทพ.) บางวันเหมือนมี down บ้างครับ