มีถนนใหม่แยกจากถนนร่มเกล้าไปทางทิศตะวันตก

อยากให้ช่วยอัพเดท ถนนใหม่ จะเริ่มแยกจากถนนร่มเกล้าไปทางทิศตะวันตก จะอยู่ใกล้กับแยกเจ้าคุณทหารครับ  ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดใช้ แต่คาดว่าอีกไม่นานคงใช้ได้ครับ อัพเดทไว้ก่อนก็ดีครับ