แจ้งแผนที่ผิดในจังหวัดภูเก็ต

ตำแหน่งของถนนสุรินทร์ซอย 5 ผิดค่ะ โดยกากบาทสีแดงในภาพดาวเทียมกับภาพแผนที่ตำแหน่งไม่ตรงกันค่ะ