ช่วยเปลี่ยนชื่อ

Pattaya/พัทยาเหนือ สุขุมวิท/ติดปั้ม JET <ตะวันออกซัพพลาย> เป็นชื่อเก่า ปัจจุบัน เป็นชื่อ <เฟิสท์ อีสเทิร์น ซัพพลาย บจก.>

ขอบคุณครับ