อยากให้บอกเส้นทาง

อยากให้ทางบอกเส้นทางจากโรงแรมต่างไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างด้วยได้มั้ยครับให้ลากเป็นสีไปยังจุดหมายปลายทางนั้นๆ แล้วพร้อมบอกรัยะทางด้วยครับ