ช่วยแก้ชื่อถนนด้วยครับ

พบสะกดผิดเล็กน้อยครับที่

http://map.longdo.com/?lat=13.72057513163224&long=100.76763872012961&res...

 ซอย บ้านมลสิณี

ที่ถูกควรเป็น ซอย หมู่บ้านมณสินี ครับ

แก้ ล->ณ และ ณ->น

 

thing4444's picture

"ซอยสิริวัฒนา 1"  ในแผนที่  ซึ่งเป็นถนนที่แยกมาจากถนนบางกรวย-ไทรน้อย  มุ่งหน้าไป  ท่าน้ำนนทบุรี (ฝั่งตรงข้ามกับหอนาฬิกานนทบุรี) นั้น    ที่ถูกต้องชื่อ  "ถนนท่าน้ำนนทบุรี"   โปรดแก้ไขให้ถูกต้องด้วย