ช่วยแก้ชื่อสถานที่ให้ด้วยครับ

จากเดิม คริสตจักรวังธรรม วังดิน ตำบลรอบเวียง

 ที่จริงแล้วเป็น คริสตจักรทวีรัตน์ ตำบลริมกก ครับ

 เขตจังหวัดเชียงรายนะครับ

 ขอบคุณครับ