ช่วยแก้ไขชื่อหน่วยงานหน่อยครับ

ชื่อหน่วยงานผิดครับ " สำนักงานทางหลวงที่ 11 " ที่ถูกต้องคือ " สำนักทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธาน๊) " หน่วยงานผมเองครับ สำนัก (ไม่มีคำว่า งาน ) ทางหลวงชนบท (ไม่ไช่ทางหลวง) ช่วยแก้ไขด้วยนะครับ ขอบคุณครับ