ธนาคารเปลี่ยนไป

ธนาคารไทยทนุ ไม่มีในสารบบแล้วครับ เปลี่ยนเป็นธนาคารอื่นแล้ว

(ระบุ ธนาคารไทยทนุ อยู่ใกล้แยกนรารมย์ บนถนนสีลม)

กรุณาแก้ไขนะครับ