ลบหรือแกัไขข้อมูลของตนเองได้อย่างไร

 2008-05-13

เมื่อป้อนข้อมูลที่ต้องการลงไป ทำการ Preview เสร็จแล้ว Net หลุด ปรากฎว่าข้อมูลได้ถูก Submit ไปแล้ว ทั้งๆที่เป็นข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือถูกต้อง หากทำการป้อนข้อมูลใหม่จะกลายเป็นตำแหน่งนั้นหรือใกล้เคียงกันมากๆ มีข้อมูลซ้อนกันอยู่ของ user เดียวกันมากกว่า 1 ทำไม user ที่มี log in ถึงจะแก้ไขข้อมูลเดิมของตัวเองได้ อีกอย่างหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขข้อมูลในพิกัดเดิมจะสามารถทำได้ไหม?.......ด้วยความเคารพ