วัดระยะทาง

น่าจะสามารถวัดระยะทางได้นะครับ เพราะว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเดินทางว่าไปเส้นทางไหนได้สะดวกกว่า

และจะเป็นแผนที่ที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้มากที่สุดครับ