แถวรัชดามี POI เยอะแต่ไม่มีถนน

[ขอขอบคุณคุณมนต์ศักดิ์]

แถวรัชดา พบว่ามีที่หนึ่งมี POI จำนวนมาก (จุดแดงๆ) แต่ไม่มีถนนเลยครับ น่าจะตกไปหรือเปล่า