ขนส่งลพบุรี-สลับกัน

ท่ทำการขนส่งจังหวัดลพบุรีกับสถานีขนส่งผู้โดยสารลพบุรี(จะต้องอยู่ที่ข้างวงเวียนสระแก้ว) สลับตำแหน่งกันขอให้แก้ไขด้วยครับ:โอม