ชุมพร : ธนาคารกรุงเทพ สาขาปากน้ำหลังสวน

http://map2.longdo.com/?lat=9.947654047012328&long=99.15567504043578&res...

 ตรงนั้นเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์ครับ และอยู่อีกฝั่งของถนน(ฝั่งเดียวกับตลาด)