ลากดูแผนที่ด้วยเมาส์

คลิกซ้ายค้างไว้ตรงบริเวณแผนที่แล้วลาก(drag) เพื่อเลื่อนแผนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ

 นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้คีย์บอร์ดในการเลื่อนและซูมแผนที่เข้าออก โดยมีคีย์ที่ใช้ดังนี้

  • ปุ่มลูกศร ขึ้น ลง ซ้าย ขวา สำหรับการเลื่อนแผนที่ไปมา
  • ปุ่ม "z" หรือปุ่ม "+" สำหรับซูมเข้า (ขยายแผนที่ให้ใหญ่ขึ้น)
  • ปุ่ม "x" หรือปุ่ม "-" สำหรับซูมออก (ย่อให้แผนที่เล็กลง)