มีข้อมูลเปรียบเทียบ MAP API v1 กับ v2 ว่าอะไรต่างบ้างไหมครับ

ถ้าปัจจุบันใช้ MAP API v1 อยู่ แล้วต้องการเปลี่ยนเป็น v2 ตามคำแนะนำของทางคุณ ไม่ทราบพอจะมี guide line และ Mapping function ที่มีจำนวน parameterเปลี่ยน

เพื่อจะได้แก้ไขเฉพาะ คำสั่ง/function ที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยน อาจเนื่องจากมี param บางตัวต้องเพิ่ม/ลด หรือ อันไหนเหมือนเดิมก็ไม่ต้องแก้ไร จะได้เสร็จโดยเร็วครับ

รบกวนชี้แนะด้วยครับ

ขอบคุณครับ