ลองเอาโค้ดตัวอย่างไปใช้แล้วมีแต่หน้าจอขาวๆ

ไม่รู้ว่าทำผิดขั้นตอนตรงไหนเอาโค้ดตัวอย่างไปใช้ ใส่ API Key แล้ว Upload  เปิดมามีแต่หน้าขาวๆ ใครก็ได้ช่วยทีครับ 

 https://www.touronthai.com/travelguide/testmap2.html