อ่านคำอธิบาย TOMTOM แล้ว เห็นว่า อยากให้ช่วยอธิบายใหม่

ผมอยากรู้จัก TOMTOM จึงเข้าไปอ่านว่า คืออะไร โดยไปที่
http://www.mm.co.th/mapsolutions/tomtom

อ่านเสร็จแล้วสรุปได้ว่า 'งง'  
ผมก็เป็นคนทั่วไปที่สนใจ IT แต่อ่านคำอธิบายทั้งหน้าแล้ว สรุปว่า TOMTOM ได้อย่างไม่ชัดเจนเลยครับ.
ผมเชื่อว่าคนทั่วไป คง*ยิ่ง* ไม่เข้าใจ.  หากเป็นความประสงค์ให้เฉพาะกลุ่มคนเท่านั้นที่เข้าใจ ผมก็ขออยู่เงียบๆ.

หากให้คนทั่วไปรู้ ก็น่าจะเขียนใหม่ พร้อมยกตัวเอย่าง.