เลือกอย่างไรให้ ไม่มี 'ป้ายกำกับ (label)'

map >longdo.com > satellite view > How to have no labelนั่งหา หลายรูปแบบ ก็ยังหาไม่เจอ -- อ่าน Help ก็ยังไม่เจอ.  ไม่รู้ว่า ภ.ไทย สำหรับคำ label คืออะไร ด้วยกระมัง
ใครรู้ ช่วยบอกทีครับ.  ขอบคุณครับ.

ที่อยากได้คือ ภาพดาวเทียม โดยไม่มี label