ชื่อถนนผิด (จ.ประจวบ)

Comment ใน FB ค่ะ...

Pusit Sonthijit ชื่อถนนหน้าบ้านผมมันไม่ถูกครับ อ.เมืองจ.ประจวบ ถ.ประจวบศิริ แต่longdomap ลงว่าเป็น ถ.สุขจิต ซึ่งถ.สุขจิตเป็นถนนอีกเส้นนึงครับ