สนามบินดอยสะเก็ด หรือท่าอากาศยานดอยสะเก็ด ไม่มีครับ..

ผมตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่มีคำว่าสนามบินดอยสะเก็ด..หรือท่าอากาศยานดอยสะเก็ด ในอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ครับ

ภาพแรก..ไม่มีครับ 

m)

แต่ภาพนี้มีครับ