เกี่ยวกับจังหวัดบึงกาฬ ต้องใช้ระหัสอะไรอ้างอิง

ต้องการ display จังหวัดบึงกาฬ 

    mmmap.showObject('38', "IG", true, null, null, "1F0040");

 

 

เพราะดูที่วิคีพิเดีย ISO-3166-2 มันเป็น 38 แต่มันใช้ไม่ได้ต้องอ้างรหัสอะไรครับ

 

 

kitty_kob's picture

ใช้รหัส 01 ค่ะ

mmmap.showObject('01', "IG", true, null, null, "1F0040");

:)