ถนนสายบายพาส จังหวัดสุโขทัยไม่สมบูรณ์

       ถนนสายที่ 12  จาก จ.ตากผ่าน อ.เมือง อ.ตาลเคี้ย แล้วถนนในแผนที่ขาดหายไป ที่ถูกต้องแล้ว ถนนต้องเชื่อมต่อจาก ต.ตาลเตี้ย ไปจนถึง บ้านหนองมะเกลือ  ช่วยปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันด้วย ขอบคุณครับ