อยากให้สามารถหมุนแผนที่ได้

ผมคิดว่าถ้าสามารถหมุนแผนที่ได้ น่าจะมีประโยชน์ในการหาเส้นทางครับ

ฝากพิจารณาด้วยครับ