สอบถามเรื่องระดับสภาพการจราจร

ผมสังเกตว่ามันแบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ คล่องตัว, หนาแน่น, เคลื่อนตัวสลับหยุด โดยแบ่งออกเป็น 3 สี(เขียว เหลือง แดง) ตรงนี้ใช้เกณฑ์อะไรในการแบ่งระดับครับ และแต่ละเส้นทางรถยนต์จะวิ่งด้วยอัตราความเร็วเท่าไหร่ในแต่ละระดับ รวมถึงวิธีคำนวณด้วย รบกวนตอบด้วยครับ