แจ้งซอยผิด

ซอยวุฒากาศ ที่จะเข้าไปถึงวัดใหม่ยายนุ้ย ในแผนที่เป็นซอยวุฒากาศ 14 ผิดครับ ที่ถูกต้องแล้ว ต้องเป็นซอยวุฒากาศ 24 ครับ