****ไม่มีเกาะตะรุเตา

****ผมหาเกาะตะรุเตาในน่านน้ำ จ. สตูล ไม่พบ ใครพบช่วยบอกผมด้วยครับ

february2011's picture

ครับ เกาะตะรุเตาในน่านน้ำ จ.สตูล ก็มีนะครับเป็น shape เส้นถนน 1 เส้น ทั้งเกาะ ลองดูครับ ตอนนี้เปิดเป็นอุทยานแห่งชาติ
เกาะตะรุเตา มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขามีความลาดชันสูง ชายฝั่งทางด้านตะวันออก ส่วนมากจะเป็นหน้าผาสูงชันสลับกับอ่าวและ
หาดทรายโคลน ทางด้านตะวันตกจะมีหน้าผาเฉพาะทางด้านเหนือบริเวณแหลมตันหยงมะระ(ด้านหัวเกาะ) มีที่ราบอยู่เป็นหย่อมๆ
ทางเทือกเขาหลังอ่าวและ ยังคงมีกำหนดปิด-เปิดฤดูการท่องเที่ยวประจำปี ขอบคุณครับ

รุ่งโรจน์'s picture

ขอบคุณครับที่ช่วยแนะนำ เรื่องเกาะตะรุเตา ถ้าขยายแผนที่ให้ใหญ่จะไม่เห็นชื่อเกาะครับ ขณะนี้พบแล้ว ผมนึกว่าเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้ว