อยากจะ Download POI เฉพาะอย่างได้ไหมครับ

คือผมอยากดาวโหลด POI อย่างเช่น...เฉพาะธนาคารกรุงเทพอย่างเดียว ต้องทำอย่างไรบ้างครับ