ขอนแก่น: ซอยเทพารักษ์ 7, ซอยอื่น ๆ และตลาด อ.จิระ

ซอยนี้แผนที่ระบุว่าเป็น "ถนนมิตรภาพ" และใช้สัญลักษณ์ถนนหลัก แต่ความจริงเป็นซอยเล็ก ๆ ชื่อว่า "ซอยเทพารักษ์ 7":

 

http://map.longdo.com/?lat=16.4379218006134&long=102.83063138122559&res=16384&mode=icons&map=ms22&locale=th

 

ส่วนซอยที่อยู่ถัดขึ้นไปทางเหนือ ขณะนี้ไม่มีชื่อ ชื่อซอยนี้คือ "ซอยเทพารักษ์ 9" ครับ:

 

 http://map.longdo.com/?lat=16.438414888381956&long=102.83091544265747&res=16384&mode=icons&map=ms22&locale=th

 

แล้วก็ซอยที่อยู่ในแนวเหนือ-ใต้นี้ ขณะนี้ก็ไม่มีชื่อ ชื่อซอยนี้คือ "ซอยพิมพสุต 2" ครับ: 

 

 http://map.longdo.com/?lat=16.437549304962157&long=102.83088328475952&res=16384&mode=iconstransp&map=ms22&locale=th

 

และปัจจุบัน หน้าแนวตึกตรงนี้มีซอยตัดทะลุจากซอยพิมพสุต 2 ไปถึงตลาด อ.จิระ แล้วครับ:

 

 http://map.longdo.com/?gmap=1&hybrid=1&gmap=1&lat=16.438042392730715&long=102.83156931991577&res=16384&mode=iconstransp&map=ms22&locale=th

 

ข้อมูลเส้นทางเดินรถในตลาด อ.จิระ: ซอยฝั่งตะวันตกเป็น one-way จากใต้ขึ้นเหนือ:

 

 http://map.longdo.com/?lat=16.43789768218994&long=102.83197129364014&res=16384&mode=iconstransp&map=ms22&locale=th

 

ซอยฝั่งตะวันออกเป็น one-way จากเหนือลงใต้:

 

 http://map.longdo.com/?lat=16.43790840148926&long=102.83237862701415&res=16384&mode=iconstransp&map=ms22&locale=th