การใช้ Longdo MAP API กับ Site ที่เป็น https://

อยากทราบว่าหาก site ของเรา เป็น https:// ต้องแก้ไขในส่วนของ Key อย่างไรครับ เพราะไม่สามารถใช้งานได้กับ Site ที่เป็น https://

pattara's picture

ตอนสร้าง key ใส่แค่ domain ก็พอหรือเปล่าครับ (ลองไม่ต้องใส่ว่า https://)