สวัสดีปีใหม่

**ขออาราธนาสิ่งศักดิ์ทั้งหลาย ได้โปรดประทานพรให้แก่เจ้าหน้าที่ของ Londo ทุกคน จงประสบความสุข  และสมหวังในสิ่งอันพึงปราถนาทุกประการ**และหวังว่าจะได้รับการแก้ไขในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์  ให้ถูกต้องในเร็ววันนะครับ  ผมอยากให้แผนที่ของ LONGDO เป็นแผนที่ที่ สมบูรณ์ ที่สุด ผมขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงานทุกคนครับ**

pattara's picture

สวัสดีปีใหม่เช่นกันครับ ขอให้ผู้ใช้ Longdo ทุกท่านมีความสุข ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ในปีใหม่นี้และตลอดไปนะครับ ทีมงานจะเร่งแก้ไขส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ครับ :)